Ny workshop

Du er velkommen til at indsende idéer og forslag til en ny workshop til 2021-udgaven af Skivekonferencen. Send os en kort beskrivelse af workshoppen med angivelse af: 
 

  • Titel
  • Workshopholder(e) og email-adresser på disse
  • Emne/indhold af workshop (maksimalt 1800 tegn/anslag inkl. mellemrum)
  • Funktionsniveau: lavt, middel eller højt kognitivt funktionsniveau.
  • Målgruppe: fagfolk, pårørende og/eller personer med ASF

på email til info@skivekonferencen.dk.

Vedlæg venligst digitalt portrætfoto af workshopholderen/workshopholderne som selvstændig fil (i jpeg- eller PNG-format), idet dette til sin tid vil blive benyttet i eksempelvis konferenceprogrammet.

Selve workshopudvælgelsen finder normalt sted i januar/februar måned, men vi modtager naturligvis gerne forslag løbende hen over året. Vi skal bede om at have forslag i hænde senest 10. januar 2021, således de kan indgå i udvælgelsesproceduren.

Vi forbeholder os retten til frit at vælge mellem indsendte forslag under hensyntagen til det øvrige program, målgruppe, funktionsniveau og aktualitet af workshoppen mv.

Du kan få inspiration, tips, vilkår og oplysninger om workshops generelt her.

Fonden Samrådet - Strandvejen 11 - 7800 Skive - Danmark - Tlf.: (+45) 9915 7801 - info@skivekonferencen.dk - Besøg os på Facebook