Workshop 2020

Du er velkommen til at indsende idéer og forslag til en ny workshop til 2020-udgaven af Skivekonferencen.

Send os en kort beskrivelse af workshoppen med angivelse af: 
 

      • Titel
      • Workshopholder(e) og email-adresser på disse
      • Emne/indhold af workshop (10-20 linier)
      • Funktionsniveau: lavt, middel eller højt kognitivt funktionsniveau.
      • Målgruppe: fagfolk, pårørende og/eller personer med ASF
      • Verdhæft et stort og skarpt billede, med lys baggrund, som selvstændig fil til din mail. Indsæt ikke billede på selve mailen.  

 

på email til info@skivekonferencen.dk.

 

 


Selve workshopudvælgelsen finder normalt sted i januar/februar måned, men vi modtager naturligvis gerne forslag løbende hen over året. Vi skal bede om at have forslag i hænde senest 10. januar 2020, således de kan indgå i udvælgelsesproceduren for det kommende års konference.

Vi forbeholder os retten til frit at vælge mellem indsendte forslag under hensyntagen til det øvrige program, målgruppe og aktualitet af workshoppen.

Du kan få inspiration, tips, vilkår og oplysninger om workshops generelt her.

 

 

 

 

 

 

 

Fonden Samrådet - Strandvejen 11 - 7800 Skive - Danmark - Tlf.: (+45) 9751 1799 - info@skivekonferencen.dk - Besøg os på Facebook