Til forrige side      Til forsiden

 

 

 

 

 

 

Thue Sommer

 

 

 - Seksualitetens mange udtryk hos mennesker med ASF

 

Alle mennesker har en seksualitet, der er deres egen. Ud fra erfaringer og samtaler med børn, unge og voksne med ASF på forskelligt udviklingsniveau kommer det tydeligt frem, at den seksuelle udvikling og udfoldelse fylder meget i deres tanker og bevidsthed. Måden, dette kan komme til udtryk på, kan være i form af bekymring, adfærd som kan være ulovlig, virke underlig eller anstødelig over for omgivelserne. Der ses ofte uvished om, hvorledes deres seksualitet kan udleves grundet manglende forestillingsevne.

 

Workshoppen vil præsentere viden om pubertetens betydning, når man har ASF og hvordan seksualitet kan komme til udtryk på mange forskellige måder hos mennesker med ASF på et lavt, middel eller højt kognitivt funktionsniveau.
Workshoppen retter sig mod fagfolk, pårørende og/eller personer med ASF.

 

 


 

 

 

Workshopholder:

v/Thue Sommer, Pædagogisk vejleder, seksualvejleder og Master i Sexologi.

 

Thue Sommer arbejder på Langagerskolen i Aarhus - en specialskole for børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser og svær ADHD samt rådgivende institution for VISO - hvor hun underviser, vejleder og superviserer medarbejderne, samt samarbejder tæt med forældrene.

 

Derudover varetager Thue Sommer en del eksterne opgaver som supervisor, vejleder og underviser på pædagogiske videreuddannelser, seksualvejlederuddannelsen, skoler, døgninstitutioner, værksteder mv.

 

 

 

 

 

 Tema - C

 

 

  

 

 

 

Fonden Samrådet - Strandvejen 11 - 7800 Skive - Danmark - Tlf.: (+45) 9751 1799 - info@skivekonferencen.dk - Besøg os på Facebook