Til forrige side      Til forsiden

 

 

 

 

 

 

Asperger & Rus

 

 

 

- Sissel Berg Helverschou & Annette Ræder Brunvold

 
Det finnes ingen oversikt over hvor mange med Autismespekterdiagnoser (ASD) som også har et rusproblem. Det kan se ut som om forekomsten er noe lavere enn i befolkningen generelt (Arnevik og Helverschou, 2016), men høyere enn tidligere antatt.


De som har ASD og et rusproblem har samme rett til helsehjelp som andre, men den behandlingen som tilbys er ofte ikke tilpasset grunnlidelsen Asperger syndrom. Tre enheter på Oslo Universitetssykehus har derfor samarbeidet om et prosjekt. Vi har gjennomført en kunnskapsoppsummering, har tilbudt tilpasset rusbehandling, og har oppsummert erfaringer fra behandlingen.


På workshopen vil prosjektet bli presentert; organisering og rammer, metoder, og anbefalinger for behandling av misbruk og rus ved Aspergers på grunnlag av erfaringer fra prosjektet.

 

 

             

 

 

 

Workshopholdere_

Sissel Berge Helverschou, PhD og Psykologspesialist og

Anette Ræder Brunvold, Psykologspesialist, begge Oslo Universitetssykehus

 

Funksjonsnivå: Middel eller høyt kognitivt funksjonsnivåa

Målgruppe: Fagfolk, pårørende og/eller personer med ASF

 

 Workshop 9

 

 

 

 

 

 

 

Fonden Samrådet - Strandvejen 11 - 7800 Skive - Danmark - Tlf.: (+45) 9751 1799 - info@skivekonferencen.dk - Besøg os på Facebook