Praktiske oplysninger

Målgruppe

Konferencen henvender sig til fagfolk i hele Europa, som arbejder med mennesker med autisme spektrum forstyrrelser og til forældre og personer med autisme spektrum forstyrrelser. Også andre, der i et bredere spektrum arbejder med kommuni­kations- og kontaktforstyrrelser, vil med udbytte kunne deltage.

Tilmelding og fakturering

Tilmelding til konferencen skal ske på dette website, hvor du kan hente information om konferencen og tilmelde dig.

Deltagerantallet er begrænset til 1.000, og tilmeldingerne registreres i den rækkefølge de modtages. Samme princip finder anvendelse i forbindelse med tildeling af pladser på workshops med begrænsninger i deltagerantal.

Ved din elektroniske tilmelding modtager du en bekræftelse på tilmelding og valg af tema og workshops. Du kan i en periode selv foretage ændringer i dine valg via et link i din bekræftelse. Denne bekræftelse indeholder også dit personlige program, som du kan udskrive og medbring på konferencen.

Vi sender elektronisk faktura til deltagere, der oplyser EAN-nummer (i Danmark). Alle andre vil modtage faktura pr. email. Fakturaer udsendes fra medio september og frem.

Særligt for forældre og pårørende
Man kan som forældre og pårørende søge hjemkommunen om bevilling af deltagerbetaling og øvrige udgifter, der måtte være forbundet med deltagelse i konferencen som en merudgift efter Lov om social service § 41, hvis barnet er under 18 år. Et eventuelt afslag fra kommunen skal være skriftligt, og afgørelsen kan ankes inden 4. uger fra modtagelse af afgørelsen.

Social-, Børne- og Integrationsministeriet har præciseret over for kommunerne, at det vil være de enkelte familier, som skal stå for betaling til leverandører. Det betyder, at fakturaer sendes direkte til konferencedeltageren, som efterfølgende kan få udgiften godtgjort hos kommunen.

Pris

For fagpersoner og udstillere er prisen ved tilmelding senest 13. september 2020 3.100 DKK pr. person. Efter denne dato vil prisen for deltagere i disse deltagergrupper være 3.500 DKK pr. person.

 

For pårørende og personer med autisme er prisen ved tilmelding senest 13. september 2020 1.800 DKK pr. person. Efter denne dato vil prisen for deltagere i disse deltagergrupper være 2.200 DKK pr. person.

 

Prisen dækker hele konferencen inkl. deltagelse i foredrag, tema og workshops, lån af tolkeudstyr, garderobe og måltider på konferencestedet. Prisen omfatter ligeledes bustransport mellem Kultrucenter Limfjord og en række overnatningssteder torsdag aften og retur fredag morgen, dog kun for overnatninger booket via Grand Hotel Struer samt bustransport fra Kulturcenter Limfjord til Skive Banegård umiddelbart efter konferencens afslutning. Eventuelle køb i baren vil være for egen regning.


Afmelding
Tilmeldingen er bindende efter 13. september 2020. En eventuel framelding skal ske skriftligt til info@skivekonferencen.dk. Skulle man ønske at framelde sig konferencen efter 13. september 2020, men inden en uge før konferencens start, opkræves 50% af deltagerprisen. Derefter opkræves den fulde deltagerpris.

Kommunikation
Hjemmesiden vil løbende blive opdateret, så du kan finde nyeste oplysninger angående konferencen. Du kan også få opdateringer omkring konferencen via Facebook på www.facebook.com/skivekonferencen. Har du selv en profil på Facebook, kan du vælge at ”synes godt om” konferencen og automatisk modtage opdateringer på din egen profil.

 

Der er udviklet en konference-app, som kan downloades gratis i App Store/Google Play direkte gennem et link i din bekræftelsesmail, hvor du også finder den nødvendige deltagernøgle. Med denne app har du blandt andet dit personlige program og tilvalg lige ved hånden på din mobiltelefon og tablet.


Konferencemateriale udsendes med mail ca. en uge inden konferencen. På konferencen vil der være uddeling af navneskilte m.v.

Sprog og tolkning
Hovedforedragene på konferencen bliver afviklet på dansk, norsk eller engelsk. Der vil være fuld tolkning af hovedforedrag og udvalgte tema- og workshopoplæg til/fra dansk/engelsk af tolke med erfaring i tolkning ved kurser og konferencer og med kendskab til autisme spektrum forstyrrelser.

 

Øvrige oplysninger
For DSB-rejsende til Skive: Der er regionaltog til Skive med forbindelse fra Frederikshavn og Aarhus. Kulturcenter Limfjord ligger 2 km fra banegården. Lufthavn: Karup (40 km fra Skive). Lufthavns-taxa Skive-Karup kan bestilles sammen med flybilletten eller hos Skive Taxa på tlf. (+45) 97 52 47 00.


Konferencesekretariat

Krabbeshus Heldagsskole
Strandvejen 11
DK-7800 Skive
Tlf. (+45) 97 51 17 99
Email: info@skivekonferencen.dk

 

Forbehold

Vi forbeholder os ret til at ændre i programmet eksempelvis ved afbud fra en oplægsholder eller i det tilfælde, at et tema eller en workshop skulle opnå færre end 12 deltagere. Synspunkter fra oplægsholdere er ikke nødvendigvis udtryk for Samrådets holdninger.

COVID-19

Vi ønsker at afvikle en tryg og sundhedsmæssig forsvarlig konference, hvorfor vi følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger.

 

Alle deltagere vil blive tilbudt et type IIR mundbind ved ankomsten, og der vil være mulighed for vask og afspritning af hænder på afviklingsstedet. Ved fælles oplæg i koncertsalen henstilles deltagerne til at benytte hvert andet sæde og i øvrigt holde en vis social distance. Hovedmåltider vil blive serveret på kuvertanrettede tallerkner.

 

Vi håber på den vis at kunne medvirke til at forhindre smitte af evt. COVID-19 virus blandt deltagere. 

 

Fonden Samrådet - Strandvejen 11 - 7800 Skive - Danmark - Tlf.: (+45) 9915 7801 - info@skivekonferencen.dk - Besøg os på Facebook