Til forrige side      Til forsiden

 

 

 

 

Autisme og aldring – seniorarbejde i praksis

 

 

 

- Mette S. Tidemann & Susanne Pedersen

  

I workshoppen vil vi fortælle, hvorfor vi har valgt at arbejde med autisme og aldring, og hvilke erfaringer vi har gjort os indtil videre.

Med borgere i alderen 47-57 år er det et emne, der står os nært, og vi har ofte gjort os tanker om f.eks.:

 

Hvordan skal de bo, når de bliver ældre?
Hvilke hensyn kan og skal vi tage?
Hvad skal de lave, når de går på pension?

 

Disse spørgsmål er ikke mindst relevante i forhold til snakken om, hvorvidt og i så fald hvordan vi allerede nu kan lave forberedelserne til en god alderdom for mennesker med autisme.

På denne workshop vil vi fortælle, hvordan vi har startet projektet op på afdelingen. Vi vil fortælle om den seniorgruppe, vi har oprettet, og belyse de erfaringer, vi har fået indtil videre.

 

Vi vil komme ind på, hvordan vi har arbejdet med justering af vores pædagogik i forhold til ældre med autisme, hvilke pædagogiske tiltag vi har taget, og de erfaringer vi har fået her.

Herunder vil vi også komme ind på, hvordan vi har arbejdet med kravtilpasning – det at følge med borgerens udvikling i forhold til alt det, vi, omgivelserne og dem selv kræver i dagligdagen.

 

Vi vil også komme ind på oprettelsen af vores sundhedsrum, som er et underprojekt med det formål at skabe et rum til borgerne, hvor vi kan øge fokus på den fysiske og psykiske sundhed og undersøge, hvilke muligheder vi kan bruge i forhold til arbejdet med autisme og aldring.

 

 

 

 

Workshopholdere:
Mette S. Tidemann, pædagog og teamleder på Skovbjergparken, afd. Egely

Susanne Pedersen, pædagog på Skovbjergparken, afd. Egely

  

Målgruppe: Fagfolk

 

 

 

 

Workshop 10

 

Fonden Samrådet - Strandvejen 11 - 7800 Skive - Danmark - Tlf.: (+45) 9751 1799 - info@skivekonferencen.dk - Besøg os på Facebook