Til forrige side      Til forsiden

 

 

Brug kroppen og skab mening i verden

 

 


- Maria Sørensen & Linnea Nedergaard Møller

 

Udfordringer med at forstå sanseinputtene er en af de mest frustrerende ting ved at have autisme – uanset hvor på spektret man befinder sig (Penguin 2008).

 

Gennem de seneste år er der kommet mere fokus på, at mennesker med autismespektrumforstyrrelser også kan opleve udfordringer med bearbejdning af sanseindtryk. Men der har ikke været fokus på, hvordan man finder strategier til håndtering af udfordringerne og skaber trivsel og muligheder.
Kroppen bringer den konkrete verden i bevidsthed – vi kan først forstå verden, når vi mærker den. Hvis sanseoplevelsen er diffus og usammenhængende bliver vores verden det også – derfor skal vi have konkrete kropsoplevelser. Vores aktive kropsoplevelser skal være trygge, genkendelige og positive. Vi kan ikke tænke os til kropsoplevelser.

 

SanseProfilen er et redskab, der kortlægger hvordan din hjerne opfatter, analyserer og handler på de sanseindtryk den møder. Med forståelse for det enkelte menneskes måde at sanse verden på, kan vi målrette aktiviteter både dagligdags og fysiske og dermed balancere sanseindtryk til en meningsfuld hverdag.
”Alle elsker tivoli” – Vi bringer ofte vores egen måde at forstå sanseindtryk på med i mødet med andre. Derfor er det vigtigt, at vi er opmærksomme på vores egne sensoriske præferencer, så vi ikke med vores præferencer kommer til at definere andres behov og dermed deres udvikling og trivsel.

 

 

 

 

 

Workshopholdere:

Fysioterapeut Linnea Nedergaard Møller lnm@gentofte.dk og

Ergoterapeut Maria Sørensen msor@gentofte.dk – Center for Specialterapi

Funktionsniveau: Middel eller højt kognitivt funktionsniveau
Målgruppe: Fagfolk, pårørende

 

Workshop 4

 

 

 

 

 

Fonden Samrådet - Strandvejen 11 - 7800 Skive - Danmark - Tlf.: (+45) 9751 1799 - info@skivekonferencen.dk - Besøg os på Facebook