Division Teacch, fra North Carolina USA, har været en stor inspirator for mange verden over i arbejdet med børn, unge og voksne med en ASF. 

 

Fonden Samrådet, bl.a. bestående af skolerne : Brøndagerskolen, Krabbeshus Heldagsskole, Langagerskolen og Sofieskolen har gennem mange år stået for at afholde ugekurser m.m. i Struktureret, Visualiseret Specialpædagogik (byggende på TEACCH filosofien).

 

 

 

 

 

Struktureret, Visualiseret Specialpædagogik (dag og døgn)

byggende på TEACCH filosofien

 

5-dages intensivt træningskursus for ansatte ved specialskoler, gruppeordninger, skoler med inklusion m.m..

Målgruppe: Kurset henvender sig til fagfolk, som i deres daglige arbejde indgår i undervisning og behandling af mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Træningskurset veksler mellem teori og praksis med vægt på deltagernes aktive medvirken. I praksisdelen deltager hver formiddag børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser

 

 

 

 

KURSUS KATALOG

 

 

 

 

Fonden Samrådet - Strandvejen 11 - 7800 Skive - Danmark - Tlf.: (+45) 9751 1799 - info@skivekonferencen.dk - Besøg os på Facebook