Kunstudstilling

Samrådet vil i 2018 gerne sætte fokus på kreative og kunsteristiske talenter og ressourcer hos mennesker med autisme gennem en udstilling af forskellige kunstværker. Tanken er, at den anerkendelse, der følger, kan medvirke til at opbygge selvværd og en følelse af at være del af et inkluderende samfund eller fællesskab og samtidigt give mennesker med autisme en mulighed for at kommunikere et budskab igennem kunsten. Derudover vil publikum naturligvis få sig en ekstra oplevelse med sig hjem.   

 

Hvad kan udstilles?

Samrådet stiller som udgangspunkt ikke kvalitative krav til det udstillede, idet udstillingen gerne må afspejle forskellige udviklingsniveauer, både som menneske, målt i alder eller som kunstner. Det eneste ufravigelige krav er, at kunstneren befinder sig på det autistiske spektrum. Af praktiske årsager frabedes dog store, tunge, værdifulde eller skøbelige værker.

 

Hvordan tilmelder man sig?

Tilmelding af kunstværker foregår via email til info@skivekonferencen.dk. Heri oplyses følgende: 

  • Kontaktoplysninger: navn, email og telefonnummer

  • Kort beskrivelse af værker: antal værker, værkernes art, titel og størrelse, gerne suppleret med foto af værket/værkerne

  • Ønsker du at deltage i konferencen i øvrigt: Ja/nej

  • Eventuelle bemærkninger i øvrigt

Sidste frist for tilmelding af værker er 31. august 2018.

 

Ønsker du som som autistisk kunstner at deltage i konferencen i øvrigt, opkræves intet deltagergebyr. Evt. overnatning indgår ikke. Eventuelle ledsagere/pårørende kan tilmeldes som øvrige deltagere til halv pris. Du modtager efter tilmeldingen via email (som beskrevet herover) en særlig tilmeldingsinvitation via vort konferencesystem forud for konferencen. Her vælger du det faglige program, du vil følge under konferencen.

 

Betingelser i øvrigt

Samrådet og vores samarbejdspartnere faciliterer udstillingen ved at stille vægplads/gulvplads til rådighed og markedsfører tiltaget som en del af Skivekonferencen.

 

Hver kunstner kan maksimalt tilmelde 3 kunstværker.

 

Alle værker skal være ophængningsklare/udstillingsklare senest ved konferencens opstart. Deltager du selv i konferencen bedes du medvirke i ophængning og nedtagning af værker (medbringes og hjemtages på dagen).

 

Samrådet foranlediger udstilling af øvrige værker, der måtte være tilsendt i perioden 15-24. oktober 2018. Returnering af tilsendte værker kun efter forudgående aftale. Værker, som ikke kan sendes forsvarligt med post bedes afhentet ved konferencens afslutning.

 

Ophængning/udstilling foregår på egen risiko, og Samrådet kan ikke gøres ansvarlig for eventuel tilskade- eller bortkomst af værker.

 

Eventuel salg af værker er alene et forhold mellem kunstneren og en køber af værket. Såfremt et værk er til salg bedes pris og kontaktoplysninger anført ved værket under udstillingen.

 

I tilfælde af større tilmelding af værker end den til rådighed værende udstillingsplads/kapacitet, forbeholdes ret til at begrænse antallet af værker fra den enkelte kunstner yderligere eller lukke for tilmelding.

 

I tilfælde af manglende tilslutning til initiativet kan udstillingen blive aflyst.

Fonden Samrådet - Strandvejen 11 - 7800 Skive - Danmark - Tlf.: (+45) 9751 1799 - info@skivekonferencen.dk - Besøg os på Facebook