Til forrige side      Til forsiden

 

 

 

  

Forældrenes situation med system stress, barnets situation og egen historie og risiko for belastningsreaktioner

  

 

- Kirsten Callesen

 
Forældre, pårørende og fagpersoner til mennesker med autisme, som har udviklet en belastningsreaktion, oplever ofte at være i krydspres mellem personen med autismes tilstand og behov, de ydre rammers krav og deres egne følelser af frustration og afmagt


Er der en særlig sårbarhed i forhold til at udvikle traumetilstande hos mennesker på autismespektret, som giver sig udslag i symptomer som angst, depression, selvskade, spiseforstyrrelser, traumer, PDA eller tilknytningsforstyrrelser? Er der en sammenhæng mellem problemer med at regulere egne følelser og følsomhed i forhold til at være traumeramt, som giver en særlig sårbar autismeprofil?

 

Hvordan håndterer man som forældre eller fagperson sine egne oplevelser i forhold til at afstemme følelser, tanker og strategier, i ens samvær eller arbejde med mennesker med autisme og deres belastningsreaktioner.
Hvad betyder det som forældre eller fagperson, at man gerne vil støtte mennesket med autisme med gerne at ville kunne passe ind og fungere og bliver anerkendt. Men hvor personen man prøver at hjælpe bliver udfordret af, at livet er så svært og man derfor kommer til at sige nej og være afvisende over for alle mennesker, som på nogen måde vil bestemme over én, fordi de er bange for at miste følelsen af kontrol.

 

En person med autisme og belastningsreaktion har brug for trygge rammer og voksne og personaler, som med humor og kærlighed kan ”tænke ud af boksen” pædagogisk, og som selv er sunde og robuste, så de kan holde til al den frustration, personen med belastning er fyldt med. Der er ofte en stor udfordring i miljøet omkring personen, da forældre og fagpersoner selv kan blive aktiveret med sekundære belastningsreaktioner, eller man kan blive over- eller underinvolveret og have brug for hjælp selv, til at kunne støtte på den mest hensigtsmæssige måde.

 

Fokus på denne workshop er at gennemgå belastningsreaktioner i forhold til mennesker med autisme og hvordan man som forældre og fagpersoner selv kan blive aktiveret af sekundær belastning, inkl enkle strategier til at håndtere tilstandene.

 

 

 

 

 

 

 

Workshopholder:

Psykologisk Ressource Center v/Kirsten Callesen - Konsulent

 

Funktionsniveau: 

På tværs af alder og funktion - alle kan blive sårbare af belastning.

 

Målgruppe: 

Fagfolk, pårørende og/eller personer med ASF. 

 

 

 

 

 

 Workshop 20

Fonden Samrådet - Strandvejen 11 - 7800 Skive - Danmark - Tlf.: (+45) 9751 1799 - info@skivekonferencen.dk - Besøg os på Facebook