Til forrige side      Til forsiden

 

 

 

 

 

 Når vi alle er spesielle er mangfoldighet fint!

 

 

- Inger Marie Chantal Lamache


Det finnes flere psykoedukative opplegg som skal fremme selvforståelse og diagnoseinnsikt for barn og unge med autismespekterdiagnoser (ASD). Felles for disse er at ASD vanligvis presenteres som en funksjonsnedsettelse. Dette ofte til tross for at barnet med ASD kan være klassens dyktigste i ett eller flere fag. I tillegg kommer fokus på at barnet med ASD skiller seg ut fra øvrige barn og til tross for at oppleggene er ment for barnet som har diagnose, gis lite informasjon om hvordan de fleste andre barn opplever verden.

 

Denne workshop presenterer hvordan hele klassen kan få en bedre selvforståelse ved å gjennomgå tilpasninger av generell del av psykoedukasjonsprogrammet Jeg er noe helt spesielt/Den store Jeg-boken (Peter Vermeulen).

 

Målsetningen er at alle elevene skal bli kjent med siner styrker og svakheter og få lov til å kjenne seg spesielle og slik forstå at ulikheter er en styrke. Deretter presentere noen vanlige utviklingsforstyrrelser som dysleksi, ADD/ADHD og ASD som Ulike måter å lære på, med fokus på positive sider og avliving av fordommer.

 

Barnet med ASD følger klasseopplegget, men i de fleste tilfeller er innholdet gjennomgått individuelt på forhånd. Etter fellesundervisningen følger individuelle samtaletimer om hva det innebærer for nettopp dette barnet å ha ASD. Barnet får også informasjon om hvordan nevrotypiske barn skiller seg fra han/henne. Vanligvis er deretter barnet med på å lage en presentasjon om seg selv og hvordan han/hun påvirkes av ASD og hvordan de andre barna kan forstå og ta hensyn. Barnet velger selv om han/hun vil være med når klassen får denne informasjonen.

Erfaringer viser at klasser som har deltatt i generelt selvforståelsesopplegg er mer mottakelige for informasjon om barnet med ASD og viser større forståelse og toleranse.

 

Workshop’en holdes på norsk, med ‘fordanskede’ lysbilder

 

 

 

 

 

Workshopholder:

Inger Lamache, spesialkonsulent ved Nordvoll skole og autismesenter

 

Funktionsniveau: Normalt/høyt kognitivt funktionsniveau.
Målgruppe: Fagfolk, pårørende og/eller personer med ASF

 

 

 

Workshop 27

 

Fonden Samrådet - Strandvejen 11 - 7800 Skive - Danmark - Tlf.: (+45) 9751 1799 - info@skivekonferencen.dk - Besøg os på Facebook