Til forrige side      Til forsiden

 

 

 

 

 

Hvordan sikrer vi barnets stemme i planlægningen af pædagogiske tiltag? 

 

 

 

- Helle Overballe Mogensen

I skoleregi kommer vi desværre ofte til at holde møder uden at have barnets synsvinkel og stemme med. Ikke fordi vi ikke ønsker at kende den, men fordi vi som regel ikke, i praksis, kan lade barnet deltage. Dels kan det være alt for overvældende at mødes med mange voksne og høre om egne vanskeligheder og dels giver barnets tilstedeværelse ikke de professionelle og forældrene mulighed for at gennemdrøfte nødvendige, pædagogiske tiltag. Når det ér muligt at lade et barn deltage helt eller delvis i et møde, kan vi opleve, at barnet måske ikke siger så meget, eller nikker og siger ja til det vi foreslår, selv om han eller hun ikke forstår vores forslag eller slet ikke er enig. En sikring af, at barnets stemme får direkte indflydelse på vores handlinger, er altså ikke så ligetil at gennemføre. Vores valg af pædagogiske tiltag begrundes i stedet med vores hypoteser og vores erfaringer, fremfor barnets. Som konsekvens heraf kommer vi let til at aftale tiltag, som ikke giver tilstrækkelig mening og som derfor ikke virker. Workshoppen sigter mod at afdække barnets stemme, nedfælde den i visuel form og bruge den som evalueringsredskab. Dermed opkvalificeres de nære voksnes valg af tiltag i hverdagen. Deltagerne får præsenteret fem pædagogiske redskaber, som gør det muligt at medbringe barnets vigtige stemme på møder, hvor den, det hele handler om, ikke deltager selv:

 

- Hvorfor er barnets stemme så vigtig?
- Hvordan finder vi barnets stemme i hverdagen?
- Hvordan sikrer vi barnets stemme til møderne?
- Fem konkrete redskaber:
- Skemasamtaler og skemaevalueringer
- Følelsesskalaer
- Måltrapper
- Kan – Vil gerne kunne – Kan ikke
- Samtaleforløb, herunder psykoeducation

 

 

 

     

    Workshopholder:

Helle Overballe Mogensen er inklusionsvejleder, fagbogsforfatter og oplægsholder. Helle har arbejdet med inklusion i praksis i næsten 25 år og tager rundt i landet med oplæg som giver de professionelle konkrete redskaber til inklusion. Helle har skrevet 5 bøger for Dansk Psykologisk Forlag: Børn med særlige behov (2011). Med hjernen i skole (undervisningsmateriale, 2013). Unge med særlige behov (2014, med forfatter Karin Overballe) samt Når hjernen ikke lytter (2015, medforfatter Dorte Bisgaard). Helle Overballe Mogensen og Tine Kristensen fælles bog; TAKT i skolen udkom på Dansk Psykologisk Forlag i januar 2016. Bogen er til teams og drejer sig om AKT- og inklusionsopgaven i praksis. Derud over forventes de at udkomme med en bog i starten af 2019 med arbejdstitlen: Børn med eksplosiv adfærd - vredeshåndtering i praksis, sammen med fagbogsforfatter Gry Bastiansen.

 

 

 

 


Funktionsniveau: Middel eller højt kognitivt funktionsniveau

Målgruppe: Primært rettet mod fagfolk men forældre er velkomne

 

Workshop 3

 

 

 

 

 

 

 

Fonden Samrådet - Strandvejen 11 - 7800 Skive - Danmark - Tlf.: (+45) 9751 1799 - info@skivekonferencen.dk - Besøg os på Facebook