Til forrige side      Til forsiden

 

 

 

 

 

 

Skoleparathed og børn med ASF

 

 

 

- Helle Overballe Mogensen

 
Skolestarten er en spændende og udfordrende tid for alle forældre og børn. Men som forældre til et barn med ASF, hvor man påtænker at barnet skal gå i en almindelig distriktsklasse, kan det være ekstra udfordrende og forbundet med mange vanskelige overvejelser. Er barnet klar til skolestart eller bør det skoleudsættes? Rækker barnets kompetencer trods udfordringerne fra ASF? Ofte tages der gode beslutninger i samarbejdet med børnehaven og forældrene, men tvivlen kan alligevel fylde meget. For hvad skal der egentlig til for at være skoleparat og hvilke kompetencer er vigtigst at have som skoleelev? Jeg har deltaget i et nært områdesamarbejde mellem daginstitutioner og skole, omkring skoleparathed. Her blev det tydeligt, at opfattelserne af hvad der kræves for at få den bedst mulige start på skolelivet, er meget forskellige.

 

Samfundet som sådan fokuserer for tiden på så tidlig læring som muligt, og signalet er eksempelvis, at jo før man læser og regner, des bedre. Daginstitutioner og forældre fokuserer derfor også på børns faglige kunnen. Samtidig ved vi også hvor stor en rolle det sociale samspil har for trivsel og læring. Hvor passer barnet med ASF ind i dette, og er de sociale og de faglige evner afgørende for en god skolestart? Måske, men ikke nødvendigvis

 

Denne workshop handler dels om at se skoleparathed fra en visuel og kompetencebaseret vinkel, og dels om at præsentere konkrete metoder til at afdække skoleparathed. Denne viden gør det muligt at iværksætte handlinger og tiltag som kan gøre skolestarten lettere. Deltagerne vil få:

 

- Konkretiseret hvad skoleparathed handler om, erfaringsmæssigt og forskningsbaseret
- Metoder til konkret afdækning af barnets skolekompetencer
- Forslag til indsatsområder i året op til skolestart

 

 

 

     Workshopholder:

Helle Overballe Mogensen er inklusionsvejleder, fagbogsforfatter og oplægsholder. Helle har arbejdet tæt sammen med børnehaveklasseledere, børnehaver og forældre omkring skolestart og skoleparathed, igennem de sidste 10 år. Helle har arbejdet med inklusion i praksis i næsten 25 år og tager rundt i landet med oplæg som giver de professionelle konkrete redskaber til inklusion.

Helle har skrevet 5 bøger for Dansk Psykologisk Forlag: Børn med særlige behov (2011). Med hjernen i skole (undervisningsmateriale, 2013). Unge med særlige behov (2014, med forfatter Karin Overballe) samt Når hjernen ikke lytter (2015, medforfatter Dorte Bisgaard). Helle Overballe Mogensen og Tine Kristensen fælles bog; TAKT i skolen udkom på Dansk Psykologisk Forlag i januar 2016. Bogen er til teams og drejer sig om AKT- og inklusionsopgaven i praksis.

 

 

 

 


Funktionsniveau: Middel kognitivt funktionsniveau.
Målgruppe: forældre og fagfolk

 

 

Workshop 25

 

 

 

Fonden Samrådet - Strandvejen 11 - 7800 Skive - Danmark - Tlf.: (+45) 9751 1799 - info@skivekonferencen.dk - Besøg os på Facebook