Til forrige side      Til forsiden

 

 

 

 


At forstå sig selv bedre, spejle sig i andre og danne netværk

 

 


Helle Fiirgaard Andersen & Anders Lund

Vi vil i denne workshop dele vores viden og erfaring med at afholde selvforståelseskurser. Både de faglige overvejelser med at etablere et sådan kursustilbud, indhold, afvikling og udvikling, og også et indblik i hvordan det er at deltage på kurset og hvad det har givet.
Helle vil præsentere de faglige overvejelser i forhold til at opbygge et selvforståelseskursus, helt fra materiale og emne udvælgelse i indholdet, de fysiske rammer for kurset, længden af kursusdage, hyppighed og meget mere. Ligeledes hvordan den viden fra kurset bliver kommunikeret videre, således at det følger borgeren fremadrettet i et uddannelses- og/eller arbejdsliv. Ligeledes hvordan man kan etablere netværk for kursisterne efterfølgende.
Anders vil dele sine erfaringer med kurset. Hvilke overvejelser havde han på forhånd i forhold til, om han ønskede at deltage, levede kurset op til hans forventninger og er det noget, som han efterfølgende synes, har haft værdi og som var værd at bruge energi på?
Ligeledes også hans erfaring med at danne netværk efterfølgende.
Det vil også være muligt på workshoppen, at stille uddybende spørgsmål til både Helle og Anders.

 

 

Workshopholdere: 
Helle Fiirgaard Andersen, Autisme konsulent og special vejleder, Silkeborg Kommune
Anders Lund, ASF og borger i Silkeborg Kommune

 

 

Funktionsniveau: Højt kognitivt niveau

Målgruppe: Fagfolk, pårørende og personer med ASF

 

 

Workshop 22

 

 

Fonden Samrådet - Strandvejen 11 - 7800 Skive - Danmark - Tlf.: (+45) 9751 1799 - info@skivekonferencen.dk - Besøg os på Facebook