Til forrige side      Til forsiden

 

 

 

 

 

 

 

Forståelse og udvikling gennem deltagelse
- om meningsfuld kommunikationsudvikling ved autisme

 

 

 

- Ditte Rose Andersen

 

Ofte har vi fokus på kommunikative og sociale begrænsninger ved autisme. Ud fra viden om kommunikative og sociale vanskeligheder finder vi metoder til at kompensere og træne.
Men et mere meningsfuldt og praktisk anvendeligt perspektiv er at se på, hvordan kommunikationsudvikling kan ske på grund af og ikke på trods af den enkeltes egne interesser, præferencer og udtryksformer.
Hvordan får vi tunet os ind på den udviklingsvej, der er eller kan blive mulig hos det enkelte menneske? Et mere dynamisk syn hjælper os til vedvarende at skabe udviklingsmæssigt relevante aktiviteter og rammer.

 

I oplægget vil jeg præsentere effekterne af at bruge tilgangen Intensive Interaction over længere tid med særligt fokus på hvordan dette skaber mærkbar og meningsfuld udvikling af personens evne til at indgå i samspil og kommunikation. Intensive Interaction er en tilgang, der aktivt, lyttende og respektfuldt tager sit udgangspunkt i, hvad personen allerede kan, ved og kan lide.

 

Jeg vil vise, hvordan det at gå med på og ind i barnets/den voksnes egen verden ikke er en hindring for, men en vej til at skabe udvikling i gensidig, meningsfuld brug af kommunikation, herunder blikkontakt, turtagning, fælles opmærksomhed, lyde, ord og sprog.

Oplægget vil indeholde videomateriale, tidligere vist videomateriale, der illustrerer udvikling hen over længere tid med fokus på de faktorer, der bidrager til, at familiemedlemmer /fagpersoner kan støtte denne udvikling.

 

 

 

 

 

 

 

Funktionsniveau: Indholdet går på tværs af funktionsniveauer og indeholder pointer af relevans for alle, der er

                             autistiske eller er tæt på autistiske mennesker

 

Målgruppe: Både fagfolk, familiemedlemmer og autistiske mennesker

 

 

Workshop 23

 

 

Fonden Samrådet - Strandvejen 11 - 7800 Skive - Danmark - Tlf.: (+45) 9751 1799 - info@skivekonferencen.dk - Besøg os på Facebook