Til forrige side      Til forsiden

 

 

Den gode workshop

Overvejelser i forbindelse med beskrivelsen af din workshop: 

 • Overvej hvilken målgruppe din workshop skal henvende sig til. Dette angives i konferenceprogrammet.
 • Beskriv workshoppens titel og emne præcist, så deltagere sidenhen oplever sammenhæng mellem titel og workshoppens indhold. 
 • Hvis workshoppen handler om f.eks. særlige funktionsniveauer, aldersgrupper, køn eller lignende, så angiv det i workshopbeskrivelsen.  
 • Angiv dit navn, titel/uddannelse, adresse, telefon, email og evt. arbejdsgiver/institution. Er I to om workshoppen, ja så oplys selvfølgelig data om begge workshopholdere. 

 

 

 

Sådan gennemfører du en vellykket workshop:  

 • Mød frem i god tid, så du kan sikre dig, at teknikken fungerer. 
 • Dimensioner dit indhold til den tid, der er til rådighed. 
 • Inddrag om muligt deltagerne aktivt i workshoppen. Måske kan du også lære noget af deltagernes erfaringer og meninger. 

 

 

I øvrigt: 

 • En workshop programsættes typisk til 75 minutter og gennemføres 1 gang i løbet af konferencen.
 • Alle workshops har en indleder, der kort præsenterer dig og workshoppens emne. Herefter er ordet dit. Til slut er indlederen behjælpelig med at tilse, at tiden overholdes.
 • Vi uploader gerne din PowerPoint-præsentation på vores hjemmeside efter konferencen, hvis du ønsker det.
 • Vi stiller AV-udstyr til rådighed i alle lokaler. Du skal blot selv medbringe bærbar PC til afvikling af evt. PowerPoint-præsentation. 
 • Der er teknikkere til rådighed til afhjælpning af problemer i pausen forud for din workshop. Henvendelse i konferencesekretariatet. 
 • Du modtager ikke honorar for dit bidrag, men vi godtgør dine eventuelle udgifter til transport og overnatning/reserverer overnatning. 
 • Både før og efter din workshop er du hjertelig velkommen til at deltage i konferencenk, og du har her mulighed for at skabe netværk, både til deltagerne og andre oplægsholdere. Dette gælder for maksimalt 2 personer pr. workshop. 

 

 

 

Fonden Samrådet - Strandvejen 11 - 7800 Skive - Danmark - Tlf.: (+45) 9751 1799 - info@skivekonferencen.dk - Besøg os på Facebook