Til forrige side      Til forsiden

 

 

 

 

 

Energiskalering og energihåndtering med KRAP som fundament

 

 

 

- Christina Hovgaard

 

Mange mennesker med autisme kommer alt for hurtigt til at få underskud på energiopsparingskontoen. Nogen bliver overvældet over lige pludselig intet at kunne, andre mærker det først, når aktiviteten er overstået.

 

For at kunne passe på sig selv ved at have udviklet nogle hensigtsmæssige strategier, er det vigtigt at undersøge på, hvordan er mit energiniveau?

 

KRAP-skemaet Energikoppen vil blive præsenteret som et redskab, der både kan afdække og skabe forståelse for hvordan ser mit energiniveau fra 0-10?

 

Hvad giver mig energi? Og hvad tapper min energi?

 

Redskabet ”centikubes” bliver koblet på. Denne workshop vil være praksisnær og have til formål at videre bringe erfaringer med og redskaber til at afdække, forstå og støtte med konkrete handleanvisninger således, at den enkelte kan får bedre styr på energiniveauet – og dermed forhåbentligt mere overskud i dagligdagen.

 

 

 

 

 

 

Workshopholder:

Christina Hovgaard , Pædagogisk konsulent og VISO-specialist fra PsykologCentret Viborg/Skive 

 

Funktionsniveau:

Lavt, middel eller højt kognitivt funktionsniveau. Primært højt, men der er også inspiration til middel funktionsniveau

 

Målgruppe:

fagfolk, pårørende og/eller personer med ASF – Alle har mulighed for at blive inspireret

 

 

 

Workshop 15

 

Fonden Samrådet - Strandvejen 11 - 7800 Skive - Danmark - Tlf.: (+45) 9751 1799 - info@skivekonferencen.dk - Besøg os på Facebook