Til forrige side      Til forsiden

 

 

 

 

 

 

 

 

SKOLEFOBI/SKOLEVÆGRING OG AUTISME

 

 

- Christian Steward-Ferrer


Et emne, der optager mere og mere plads i medier og efterhånden også politik, er den stigende forekomst af børn og unge, som ikke magter at komme i skole - typisk omtalt som skolefobi (SF) eller skolevægring.

 

Nyere forskning peger på, at dette rammer mellem 1 og 5% af alle børn, men med stor slagside i forhold til autismespektrumforstyrrelser (ASF), hvor det rammer 43% af børn og unge med ASF. Samtidig peger forskningen på, at 25% af alle børn/unge med SF har en ASF-diagnose på forhånd - mens et bemærkelsesværdigt kendetegn ved SF-børn uden en ASF-diagnose er, at de udviser en del træk, som peger mod ASF!

 

Dette oplæg vil beskrive, hvad SF er, hvordan det kan forebygges, og hvordan det kan løses, hvis det først er opstået.

Der vil både blive beskrevet SF overordnet og SF i den særlige kontekst, som ASF udgør (med hovedvægten på sidstnævnte). Desuden vil der blive trukket tråde til PDA (Pathological Demand Avoidance), idet der er tegn på, at SF og PDA faktisk er nært forbundet.

                 

 

  

                                

 

 

Workshopholder:

Oplægsholderen, Christian A. Stewart-Ferrer, er aut. psykolog, specialist og supervisor i klinisk børnepsykologi og i psykoterapi, samt cand.mag., Dip.Ed. Han er desuden ekstern lektor ved Inst. for Psykologi, Syddansk Universitet, og tidl. specialist-leverandør til VISO (Socialstyrelsen). Han har i en årrække arbejdet på fuld tid med ASF, og har selv ASF-diagnosen Aspergers Syndrom. Han er nu i privat praksis ved "Tidens Psykologer" i Odense, og har klienter i alle aldre både med og uden ASF - i terapi, udredning og afklaring.

 

 

                                   

  Workshop 18

 

 

 

 

Fonden Samrådet - Strandvejen 11 - 7800 Skive - Danmark - Tlf.: (+45) 9751 1799 - info@skivekonferencen.dk - Besøg os på Facebook